Kontrakty terminowe

Poznaj proces tworzenia ceny
Wolumen
Dostawcy płynności
Algorytmy
Co wpływa na kreowanie ceny